loading

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest VSTUDIO, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ołowiana 2/4/120, 54-343 Wrocław zwane dalej Joga w Leśnicy
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w co najmniej jeden z ponższych celów:
  1. w celu realizacji transakcji zakupu produktów lub usług oferowanych przez Joga w Leśnicy (RODO Art. 6, ust.1. lit. b),
  2. w celu marketingowym i informacyjnym o produktach i usługach na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (RODO Art.6, ust.1, lit. a).
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące Joga w Leśnicy w zakresie usług hostingu, utrzymania serwera i poczty e-mail, wysyłki newslettera, usług księgowych, z którymi współpracuje Joga w Leśnicy oraz innymi uprawnionymi osobami na ich udokumentowany wniosek. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
  1. w przypadku realizacji umowy zakupu produktów i usług oferowanych przez Joga w Leśnicy oraz w przypadku umowy współpracy z Joga w Leśnicy – przez okres 6 lat od dnia sprzedaży produktu, zakończenia świadczenia usługi lub zakończenia współpracy,
  2. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera i innych powiadomień w celach marketingowych i informacyjnych o produktach i usługach – do chwili cofnięcia Pani/Pana zgody.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Joga w Leśnicy dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych możeskutkować niemożliwości realizacji świadczenia, do którego dane są niezbędne.